Accept af cookies fra Chas. Hude

Vi benytter cookies til flere formål, bl.a. til at forbedre din brug og oplevelse af hjemmesiden.

 

Direktør idømt personligt ansvar for varemærkekrænkelse

10. marts 2015

Højesteret har i en dom fra december 2014 (H2014.266.2013) fastslået, at en direktør kan pålægges personligt ansvar for selskabets varemærkekrænkelser. Dommen betyder, at rettighedshaver kan få en bedre mulighed for at få dækket sit tab i forbindelse med rettighedskrænkelser. Desuden bør dommen medføre direktørers tilbageholdenhed ved risiko for varemærkekrænkelser.

Faktiske forhold
Det danske selskab Extreme Land Scandinavia ApS (herefter ELS) havde indgået aftale med det franske selskab Artextyl SARL om forhandling af sidstnævntes tøjprodukter med dertilhørende varemærke.

Samarbejdet, som blev indledt i 2009, ophørte i 2012. ELS forsatte dog med at anvende Artextyls varemærker og havde yderligere importeret og videresolgt de omhandlede produkter trods Artextyls protester.

Dommen
Højesteret stadfæstede Sø- og Handelsrettens dom, som fastslog, at ELS havde krænket det franske selskabs varemærkerettigheder. Sø- og Handelsretten havde lagt vægt på, at ELS uden tilladelse havde importeret tøjprodukterne direkte fra producenten i Kina, og at ELS havde anvendt det franske selskabs varemærker til videresalg og markedsføring af produkterne.

Personligt ansvar
Det interessante ved denne dom er, at Højesteret er enig med Sø- og Handelsretten om at pålægge ELS’ direktør personligt ansvar. Højesteret lagde i begrundelsen vægt på, at direktøren, som var eneejer af og direktør for ELS, traf beslutning om selskabets retsstridige handlinger. Derudover blev det lagt til grund, at direktøren var bevidst om, at hans beslutninger indebar en krænkelse af det franske selskabs rettigheder.

Dommens betydning
Dommen er særlig interessant, fordi den sikrer rettighedshaver bedre mulighed for at få dækket sit tab i forbindelse med en rettighedskrænkelse. Kapitalselskabers begrænsede hæftelse kan betyde, at en rettighedshaver efter afsagt dom kan stå tilbage med et erstatningskrav mod et selskab uden likviditet. Det er derfor betryggende for rettighedshaver, at direktører og eneejere ikke uden videre kan undgå personligt ansvar for krænkelser.

Dommen burde også gavne rettighedshaveren i præventiv henseende, idet direktører og eneejere formentlig vil udvise større tilbageholdenhed med at træffe beslutninger, der åbenlyst indebærer krænkelser af tredjemands rettigheder.